การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-06-16T07:08:17Z
dc.date.available 2008-06-16T07:08:17Z
dc.date.copyright 2543
dc.identifier.isbn 9740118712
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1001
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-16T07:08:17Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3_66-1035.pdf: 12843397 bytes, checksum: 8f141d29dd24bdab2e3b6bb502384b36 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: e987b6e1dabbd8e9718536ccbfc08c43 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-16T07:08:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3_66-1035.pdf: 12843397 bytes, checksum: 8f141d29dd24bdab2e3b6bb502384b36 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: e987b6e1dabbd8e9718536ccbfc08c43 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 55 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject ภาษาไทย -- การอ่าน th
dc.subject เรื่องสั้น th
dc.subject นวนิยาย th
dc.title การอ่านงานประพันธ์เฉพาะเรื่อง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 8 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_3_66-1035.pdf 12.84Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record