หลักภาษาไทย เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หลักภาษาไทย เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.contributor.editor ยุพา ส่งศิริ และคณะ, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-06-16T07:10:50Z
dc.date.available 2008-06-16T07:10:50Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.isbn 9740116426
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1003
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-16T07:10:50Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3_66-1033.pdf: 9414496 bytes, checksum: ab0bb4ba1b59a46e0f45ec83f1275277 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 24fd245c10970261f88404d88401dc99 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-16T07:10:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3_66-1033.pdf: 9414496 bytes, checksum: ab0bb4ba1b59a46e0f45ec83f1275277 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 24fd245c10970261f88404d88401dc99 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชการ th
dc.format.extent 121 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน th
dc.subject ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject ภาษาไทย -- หลักการใช้ภาษา th
dc.subject ภาษาไทย -- คำ th
dc.subject ภาษาไทย -- ประโยค th
dc.subject ภาษาไทย -- ราชาศัพท์ th
dc.subject ภาษาไทย -- เครื่องหมายวรรคตอน th
dc.title หลักภาษาไทย เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 13 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_3_66-1033.pdf 9.414Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record