หลักภาษาไทย เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หลักภาษาไทย เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.contributor.editor มาลินี ผโลประการ และคณะ, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-06-16T07:11:58Z
dc.date.available 2008-06-16T07:11:58Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9740124461
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1004
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-16T07:11:58Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3_66-1032.pdf: 12924722 bytes, checksum: d7c89d8e5041a52d1f0b8e3e10c877e7 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 57e2b59978532233379af97e2f87107e (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-16T07:11:58Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3_66-1032.pdf: 12924722 bytes, checksum: d7c89d8e5041a52d1f0b8e3e10c877e7 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 57e2b59978532233379af97e2f87107e (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ th
dc.format.extent 117 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน th
dc.subject ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject ภาษาไทย -- การใช้ภาษา th
dc.subject ภาษาไทย -- ตัวอักษร th
dc.subject ภาษาไทย -- หลักการใช้ภาษา th
dc.subject ภาษาไทย -- การออกเสียง th
dc.title หลักภาษาไทย เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 16 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_3_66-1032.pdf 12.92Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record