วรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 3

วรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 3

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-06-16T13:12:25Z
dc.date.available 2008-06-16T13:12:25Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.isbn 9740117155
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1021
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-16T13:12:25Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_4_66-1065.pdf: 18826917 bytes, checksum: 7d56b0e497fcc8c41d192eb792b942fa (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: f6415b64551e3cf09141eacc3137c069 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-16T13:12:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_4_66-1065.pdf: 18826917 bytes, checksum: 7d56b0e497fcc8c41d192eb792b942fa (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: f6415b64551e3cf09141eacc3137c069 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 232 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries ชุดวรรณสารวิจักษณ์ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject ภาษาไทย -- ประโยค th
dc.subject ภาษากับวัฒนธรรม th
dc.subject ภาษาไทย -- การใช้ภาษา th
dc.subject การสื่อสาร th
dc.title วรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 3 th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 5 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_4_66-1065.pdf 18.82Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record