วรรณวิจักษณ์ เล่ม 2

วรรณวิจักษณ์ เล่ม 2

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-06-16T13:27:32Z
dc.date.available 2008-06-16T13:27:32Z
dc.date.copyright 2536
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1024
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-16T13:27:32Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_4_66-1068.pdf: 49871522 bytes, checksum: 5f5fe2839af12aeabc727280970763bf (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: af16a3b18ab16bfb77911357f9a50580 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-16T13:27:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_4_66-1068.pdf: 49871522 bytes, checksum: 5f5fe2839af12aeabc727280970763bf (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: af16a3b18ab16bfb77911357f9a50580 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 210 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries ชุดวรรณวิจักษณ์ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject ทักษะภาษาไทย th
dc.subject กวีนิพนธ์ th
dc.subject ภาษาไทย -- การอ่าน th
dc.title วรรณวิจักษณ์ เล่ม 2 th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 11 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_4_66-1068.pdf 49.87Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record