วรรณลักษณ์วิจารณ์ เล่ม 1

วรรณลักษณ์วิจารณ์ เล่ม 1

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-06-16T14:03:36Z
dc.date.available 2008-06-16T14:03:36Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.isbn 9740116493
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1028
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-16T14:03:36Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_4_66-1072.pdf: 59413209 bytes, checksum: 49b35da4f215f711d946ff814c56802b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b1f9539d8443bd3d81de4732073e883f (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-16T14:03:36Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_4_66-1072.pdf: 59413209 bytes, checksum: 49b35da4f215f711d946ff814c56802b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: b1f9539d8443bd3d81de4732073e883f (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 257 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries ชุดวรรณลักษณวิจารณ์ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject ภาษาไทย -- ราชาศัพท์ th
dc.subject การอธิบาย th
dc.subject การบรรยาย th
dc.subject ภาษาไทย -- พยัญชนะ th
dc.subject ภาษาไทย -- สระ th
dc.subject ภาษาไทย -- วรรณยุกต์ th
dc.subject ภาษาไทย -- คำ th
dc.subject ภาษาไทย -- ประโยค th
dc.title วรรณลักษณ์วิจารณ์ เล่ม 1 th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 3 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_4_66-1072.pdf 59.41Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record