แคลคูลัสเบื้องต้น ตอน ลิมิตของลำดับ

แคลคูลัสเบื้องต้น ตอน ลิมิตของลำดับ

Show simple item record

dc.contributor.author ธีระศักดิ์ เกิดทอง [ผู้สอน]
dc.date.accessioned 2007-10-20T08:44:03Z
dc.date.available 2007-10-20T08:44:03Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/103
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS Project (admin@kids-d.org) on 2550-10-20T08:44:03Z No. of bitstreams: 1 41_2549.mp4: 161062728 bytes, checksum: 0f679f45f1a02c56efa4f0edc85e6ff5 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-20T08:44:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 41_2549.mp4: 161062728 bytes, checksum: 0f679f45f1a02c56efa4f0edc85e6ff5 (MD5) th
dc.format.extent 157,288 KB (59.58 min.) th
dc.format.extent 161062728 bytes
dc.format.mimetype video/mp4
dc.language.iso th th
dc.subject คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน th
dc.subject แคลคูลัส th
dc.subject ลำดับ (คณิตศาสตร์) th
dc.title แคลคูลัสเบื้องต้น ตอน ลิมิตของลำดับ th
dc.type MovingImage th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ช่วงชั้น 4 th

Files in this item

Files Size Format View
41_2549.mp4 161.0Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record