การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

Show full item record

Title: การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
Author: สุพัชรี ชัยชนะ; เพ็ญศรี ยะนะโชติ
Description: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ลักษณะมัลติมีเดียหนังสือฉบับนี้ได้รับการคัดเลือกในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Storyboard หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะมัลติมีเดียของศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒-๖ และ ๙-๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖เนื้อหาบางส่วนนำมาจากหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 4 ๔ ว ๒๐๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1046

Files in this item

Files Size Format View
EarthCrust.exe 15.83Mb Unknown View/Open
EarthCrust_print.pdf 1.935Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record