ลูกสัตว์ต่างๆ

ลูกสัตว์ต่างๆ

Show simple item record

dc.contributor.author กี่ กีรติวิทโยสาร
dc.contributor.author ขุนสรรคเวทย์, ผู้แต่งร่วม
dc.contributor.author ขุนศึกษา กิจพิสัณฑ์, ผู้แต่งร่วม
dc.contributor.editor สุทิน ทองไสว, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator กลุ่มเบญจรงค์, ภาพประกอบ
dc.contributor.other สละ กำทรัพย์, ผู้ร่วมงานอื่น ๆ
dc.date.accessioned 2008-06-17T08:47:23Z
dc.date.available 2008-06-17T08:47:23Z
dc.date.copyright 2547
dc.identifier.isbn 974-477-273-5
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1064
dc.description เนื้อเรื่องจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม ทักษะฯ ภาษาไทย ชั้นประถมปีที่ ๓-๔ th
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2008-06-17T08:47:23Z No. of bitstreams: 3 LookSatTangTang_print.pdf: 3552540 bytes, checksum: 0d57d129c5087c8dc1ae77351179b053 (MD5) LookSatTangTang.exe: 15569081 bytes, checksum: 069f82b9528a779c2868289c7c587718 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 83fbfc7a1bf88a813c3e2943b52c6156 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-17T08:47:23Z (GMT). No. of bitstreams: 3 LookSatTangTang_print.pdf: 3552540 bytes, checksum: 0d57d129c5087c8dc1ae77351179b053 (MD5) LookSatTangTang.exe: 15569081 bytes, checksum: 069f82b9528a779c2868289c7c587718 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: 83fbfc7a1bf88a813c3e2943b52c6156 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.language.iso th th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) th
dc.subject ภาษาไทย th
dc.subject สื่อการศึกษา -- โดยใช้สื่อประสม th
dc.title ลูกสัตว์ต่างๆ th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
LookSatTangTang.exe 15.56Mb Unknown View/Open
LookSatTangTang_print.pdf 3.552Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record