พันธะเคมี

พันธะเคมี

Show full item record

Title: พันธะเคมี
Author: วิจิตร สมบัติวงศ์ [Storyboard]
Description: หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นจาก Storyboard ที่ได้รับการคัดเลือกในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Storyboard หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะมัลติมีเดีย เมื่อวันที่ 2-6 และ 9-13 มิถุนายน พ.ศ. 2546เนื้อหาบางส่วนนำมาจากคู่ืมือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1070

Files in this item

Files Size Format View
PuntaKeme.exe 6.116Mb Unknown View/Open
PuntaKeme_print.pdf 3.728Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record