พันธะเคมี

พันธะเคมี

Show simple item record

dc.contributor.author วิจิตร สมบัติวงศ์ [Storyboard]
dc.date.accessioned 2008-06-17T09:33:52Z
dc.date.available 2008-06-17T09:33:52Z
dc.date.copyright 2547
dc.identifier.isbn 974-477-270-4
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1070
dc.description หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นจาก Storyboard ที่ได้รับการคัดเลือกในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Storyboard หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะมัลติมีเดีย เมื่อวันที่ 2-6 และ 9-13 มิถุนายน พ.ศ. 2546 th
dc.description เนื้อหาบางส่วนนำมาจากคู่ืมือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS-D Project (admin@kids-d.org) on 2008-06-17T09:33:51Z No. of bitstreams: 3 PuntaKeme_print.pdf: 3728775 bytes, checksum: a8b9c07a042cefc483f3e61fcbe117a9 (MD5) PuntaKeme.exe: 6116446 bytes, checksum: 5f7831f15ece3731d4c37d50a3953a36 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: c3e47a46991dd24e63a3e20221000d64 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-17T09:33:52Z (GMT). No. of bitstreams: 3 PuntaKeme_print.pdf: 3728775 bytes, checksum: a8b9c07a042cefc483f3e61fcbe117a9 (MD5) PuntaKeme.exe: 6116446 bytes, checksum: 5f7831f15ece3731d4c37d50a3953a36 (MD5) license.txt: 1847 bytes, checksum: c3e47a46991dd24e63a3e20221000d64 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.language.iso th th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) th
dc.subject สื่อการศึกษา--โดยใช้สื่อประลม th
dc.subject เคมี th
dc.title พันธะเคมี th
dc.type หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
PuntaKeme.exe 6.116Mb Unknown View/Open
PuntaKeme_print.pdf 3.728Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record