การอยู่ร่วมกันในสังคม

การอยู่ร่วมกันในสังคม

Show full item record

Title: การอยู่ร่วมกันในสังคม
Author: สุรินทร์ ฉันทภถาค [Storyboard]; อภิชัย ปาละวงศ์ [Storyboard]
Description: หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นจาก Storyboard ที่ได้รับการคัดเลือกในการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ Storyboard หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะมัลติมีเดีย เมื่อวันที่ 2-6 และ 9-13 มิถุนายน พ.ศ. 2546เนื้อหาบางส่วนนำมาจากเอกสารประกอบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส ๔๑๐ ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนโยธินบูรณะ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1074

Files in this item

Files Size Format View
SocialLiving.exe 5.188Mb Unknown View/Open
SocialLiving_print.pdf 2.917Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record