ประเทศของเรา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ประเทศของเรา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Show simple item record

dc.contributor.author ถนอม อานามวัฒน์ และคณะ
dc.contributor.editor บุญสม น้าเจริญ, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor กฤษณา บุญเรืองรอด, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor ระวิวรรณ ภาคพรต, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-06-17T11:26:30Z
dc.date.available 2008-06-17T11:26:30Z
dc.date.copyright 2543
dc.identifier.isbn 9740119611
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1076
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-17T11:26:30Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3_75-1052.pdf: 225373439 bytes, checksum: 9a587a3a0382889e1289d2882dc4280b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 4e22e5ea1ae6a5e72f77170d03321d02 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-17T11:26:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_3_75-1052.pdf: 225373439 bytes, checksum: 9a587a3a0382889e1289d2882dc4280b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 4e22e5ea1ae6a5e72f77170d03321d02 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. th
dc.format.extent 220 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงศรีอยุธยา, 1893-2310 th
dc.subject พุทธศาสนา -- ไทย th
dc.subject ไทย -- ศาสนา th
dc.subject ไทย -- การเมืองและการปกครอง th
dc.title ประเทศของเรา 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 4 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_3_75-1052.pdf 225.3Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record