จริยธรรม

จริยธรรม

Show simple item record

dc.contributor.author นิอาเรฟ ระเด่นอาหมัด
dc.date.accessioned 2008-06-17T15:39:49Z
dc.date.available 2008-06-17T15:39:49Z
dc.date.copyright 2541
dc.identifier.isbn 9740100512
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1099
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-06-17T15:39:49Z No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_4_78-1085.pdf: 12373299 bytes, checksum: 73919cd3cbcb773f28f477079f9a695b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 6c7d1c79c8a75f530e9aaaf8934fbc9a (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-06-17T15:39:49Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_soc_sect_4_78-1085.pdf: 12373299 bytes, checksum: 73919cd3cbcb773f28f477079f9a695b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 6c7d1c79c8a75f530e9aaaf8934fbc9a (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 31 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ศาสนาอิสลาม -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject จริยธรรม -- แง่ศาสนา th
dc.subject ศาสนาอิสลาม -- แง่ศีลธรรมจรรยา th
dc.title จริยธรรม th
dc.type หนังสือเรียน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_soc_sect_4_78-1085.pdf 12.37Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record