หนูพัดสัมผัสคณิตศาสตร์

หนูพัดสัมผัสคณิตศาสตร์

Show simple item record

dc.contributor.author วิจิตรา อุปการนิติเกษตร
dc.contributor.illustrator ประทีป ไชยวิวัฒน์กุล, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-08-17T07:39:02Z
dc.date.available 2008-08-17T07:39:02Z
dc.date.copyright 2545
dc.identifier.isbn 9742692416
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1108
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-17T07:39:02Z No. of bitstreams: 2 ebook_math_sect_1-4_14-505.pdf: 1273154 bytes, checksum: 9d981f08aad3073c1af91da2e0b0c25c (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 375e8b08eac830d385eb3a744b226fee (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-17T07:39:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_math_sect_1-4_14-505.pdf: 1273154 bytes, checksum: 9d981f08aad3073c1af91da2e0b0c25c (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 375e8b08eac830d385eb3a744b226fee (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ศูนย์พัฒนาหนังสือ. กรมวิชาการ th
dc.format.extent 100 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรมวิชาการ th
dc.subject คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject ตัวเลข th
dc.title หนูพัดสัมผัสคณิตศาสตร์ th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_math_sect_1-4_14-505.pdf 1.273Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record