จัตุรัสกลวิเศษ

จัตุรัสกลวิเศษ

Show simple item record

dc.contributor.author สุเทพ จันทร์สมศักดิ์
dc.contributor.illustrator พลังกร สุรเดช, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-08-17T08:10:40Z
dc.date.available 2008-08-17T08:10:40Z
dc.date.copyright 2534
dc.identifier.isbn 9741008988
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1111
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-17T08:10:39Z No. of bitstreams: 2 ebook_math_sect_1_2_14-619.pdf: 1826633 bytes, checksum: ce5665541ba06ddea61613880199cdec (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5df2baf7fdd64b82582601d581f1a403 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-17T08:10:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_math_sect_1_2_14-619.pdf: 1826633 bytes, checksum: ce5665541ba06ddea61613880199cdec (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 5df2baf7fdd64b82582601d581f1a403 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ th
dc.format.extent 29 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject คณิตศาตร์ -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.subject ตัวเลข th
dc.title จัตุรัสกลวิเศษ th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_math_sect_1_2_14-619.pdf 1.826Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record