เลขผจญภัย

เลขผจญภัย

Show simple item record

dc.contributor.author สมวงษ์ แปลงประสพโชค
dc.contributor.illustrator ชูเกียรติ เกิดอุดม, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-08-17T08:32:09Z
dc.date.available 2008-08-17T08:32:09Z
dc.date.copyright 2537
dc.identifier.isbn 9741015038
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1114
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-17T08:32:09Z No. of bitstreams: 2 ebook_math_sect_1_2_14-622.pdf: 1550504 bytes, checksum: f3749602df5079314655151c7884a634 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 6f6b92ab3cba8be8354fbd2722fc0f4e (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-17T08:32:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_math_sect_1_2_14-622.pdf: 1550504 bytes, checksum: f3749602df5079314655151c7884a634 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 6f6b92ab3cba8be8354fbd2722fc0f4e (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ th
dc.format.extent 22 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject คณิตศาตร์ -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.subject ตัวเลข th
dc.subject การบวก th
dc.title เลขผจญภัย th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_math_sect_1_2_14-622.pdf 1.550Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record