แบบเรียนเร็ว เล่ม 3

แบบเรียนเร็ว เล่ม 3

Show simple item record

dc.contributor.author กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
dc.contributor.editor สมพร จารุนัฎ, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-08-20T07:57:42Z
dc.date.available 2008-08-20T07:57:42Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.isbn 9742688214
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1144
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-20T07:57:41Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1-2_13-336.pdf: 1913237 bytes, checksum: 421437a700451e8e80fcd42b48787d4d (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 8fc555f30af78a7d43c3675353c2a1f2 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-20T07:57:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1-2_13-336.pdf: 1913237 bytes, checksum: 421437a700451e8e80fcd42b48787d4d (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 8fc555f30af78a7d43c3675353c2a1f2 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 147 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย ; อันดับที่ 29 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาษาไทย -- แบบเรียน th
dc.subject ภาษาไทย -- หลักภาษา th
dc.title แบบเรียนเร็ว เล่ม 3 th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_1-2_13-336.pdf 1.913Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record