คลื่นหรรษา 2 ตอน สมบัติของคลื่น

คลื่นหรรษา 2 ตอน สมบัติของคลื่น

Show simple item record

dc.contributor.author ดิลก อุทะนุต [ผู้สอน]
dc.date.accessioned 2007-10-20T09:33:13Z
dc.date.available 2007-10-20T09:33:13Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/114
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS Project (admin@kids-d.org) on 2550-10-20T09:33:13Z No. of bitstreams: 1 16_2549.mp4: 156865573 bytes, checksum: 6b44b119f9e3b1996d1c793924ece07b (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-20T09:33:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 16_2549.mp4: 156865573 bytes, checksum: 6b44b119f9e3b1996d1c793924ece07b (MD5) th
dc.format.extent 153,190 KB (58.15 min.) th
dc.format.extent 156865573 bytes
dc.format.mimetype video/mp4
dc.language.iso th th
dc.subject วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน th
dc.subject ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน th
dc.subject คลื่น th
dc.subject กลศาสตร์ของคลื่น th
dc.subject การเคลื่อนที่ th
dc.subject สมบัติของคลื่น th
dc.subject การสะท้อน th
dc.subject การหักเห th
dc.subject การแทรกสอด th
dc.title คลื่นหรรษา 2 ตอน สมบัติของคลื่น th
dc.type MovingImage th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ช่วงชั้น 4 th

Files in this item

Files Size Format View
16_2549.mp4 156.8Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record