ทักษะภาษานานาวิธี

ทักษะภาษานานาวิธี

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.contributor.editor พัชรี สายสิทธิ์, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-08-20T08:09:59Z
dc.date.available 2008-08-20T08:09:59Z
dc.date.copyright 2541
dc.identifier.isbn 9742686645
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1151
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-20T08:09:59Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1-4_13-342.pdf: 7138226 bytes, checksum: 209a19a57a77fd02a7ae3c4c69261bf9 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 86fd741403470e4daff1ee7e11e5a8af (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-20T08:09:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1-4_13-342.pdf: 7138226 bytes, checksum: 209a19a57a77fd02a7ae3c4c69261bf9 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 86fd741403470e4daff1ee7e11e5a8af (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ th
dc.format.extent 97 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย ; อันดับที่ 19 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาไทย -- การศึกษาและการสอน th
dc.subject การอ่าน th
dc.title ทักษะภาษานานาวิธี th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_1-4_13-342.pdf 7.138Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record