ปลาบู่ทอง

ปลาบู่ทอง

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.contributor.illustrator ไพฑูรย์ บุญภานนท์, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-08-20T13:27:07Z
dc.date.available 2008-08-20T13:27:07Z
dc.date.copyright 2538
dc.identifier.isbn 9740067018
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1158
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-20T13:27:07Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_2_11-464.pdf: 1495026 bytes, checksum: 864c2019e9bb13113a2d5668dba3dc50 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 9faa9459ef0486cb479a6b22623de449 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-20T13:27:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_2_11-464.pdf: 1495026 bytes, checksum: 864c2019e9bb13113a2d5668dba3dc50 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 9faa9459ef0486cb479a6b22623de449 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 30 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว th
dc.relation.ispartofseries หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มทักษะฯ ภาษาไทย th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาษาไทย -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.title ปลาบู่ทอง th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_1_2_11-464.pdf 1.495Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record