มหัศจรรย์แห่งการหมุน 1: ตอน 1 การเคลื่อนที่วงกลมกับการหมุน

มหัศจรรย์แห่งการหมุน 1: ตอน 1 การเคลื่อนที่วงกลมกับการหมุน

Show simple item record

dc.contributor.author พิพัฒน์ คงทอง [ผู้สอน]
dc.date.accessioned 2007-10-20T09:35:57Z
dc.date.available 2007-10-20T09:35:57Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/115
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS Project (admin@kids-d.org) on 2550-10-20T09:35:57Z No. of bitstreams: 1 17_2549.mp4: 149668368 bytes, checksum: f96ee7ded4d000ce9bb96dc6e56c86fd (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-20T09:35:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 17_2549.mp4: 149668368 bytes, checksum: f96ee7ded4d000ce9bb96dc6e56c86fd (MD5) th
dc.format.extent 146,161 KB (55.29 min.) th
dc.format.extent 149668368 bytes
dc.format.mimetype video/mp4
dc.language.iso th th
dc.subject วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน th
dc.subject ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน th
dc.subject การเคลื่อนที่ th
dc.subject การเคลื่อนที่วงกลม th
dc.subject การหมุน th
dc.title มหัศจรรย์แห่งการหมุน 1: ตอน 1 การเคลื่อนที่วงกลมกับการหมุน th
dc.type MovingImage th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ช่วงชั้น 4 th

Files in this item

Files Size Format View
17_2549.mp4 149.6Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record