ยานต่างดาว

ยานต่างดาว

Show simple item record

dc.contributor.author คำภิญ สุทธิพิทักษ์
dc.contributor.author มานพ ถนอมศรี
dc.contributor.editor ศรารัตน์ ลี้ไพบูลย์, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator อัศวิน อรุณแสง, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-08-20T13:56:05Z
dc.date.available 2008-08-20T13:56:05Z
dc.date.copyright 2536
dc.identifier.isbn 9741014376
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1162
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-20T13:56:05Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_2_11-603.pdf: 1809510 bytes, checksum: 39febb19b97b968492b69f88f59c2fa0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 73c6d83c711a043210bdfbced5179ff9 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-20T13:56:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_2_11-603.pdf: 1809510 bytes, checksum: 39febb19b97b968492b69f88f59c2fa0 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 73c6d83c711a043210bdfbced5179ff9 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 23 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสืออ่านเพิ่มเติม ระดับประถมศึกษา ชุด หุ่นยนต์ปราบมลพิษ เรื่องที่ 2 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาษาไทย -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.subject หุ่นยนต์ th
dc.subject มนุษย์ต่างดาว th
dc.title ยานต่างดาว th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_1_2_11-603.pdf 1.809Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record