พ่อของชิงชัย

พ่อของชิงชัย

Show simple item record

dc.contributor.author เกริก ยุ้นพันธ์
dc.contributor.illustrator ประสพโชค นวพันธุ์พิพัฒน์, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-08-20T14:39:11Z
dc.date.available 2008-08-20T14:39:11Z
dc.date.copyright 2535
dc.identifier.isbn 9741013949
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1165
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-20T14:39:11Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_2_11-606.pdf: 2094587 bytes, checksum: 15eadae853c54a10fdb0cbcca400effb (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: ae0857dd2a811bed08c123248738c322 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-20T14:39:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_2_11-606.pdf: 2094587 bytes, checksum: 15eadae853c54a10fdb0cbcca400effb (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: ae0857dd2a811bed08c123248738c322 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 42 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา th
dc.relation.ispartofseries หนังสืออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภัย th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาษาไทย -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.subject ประกันภัย th
dc.title พ่อของชิงชัย th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_1_2_11-606.pdf 2.094Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record