ทำไมกาจึงสีดำ

ทำไมกาจึงสีดำ

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-08-20T15:23:12Z
dc.date.available 2008-08-20T15:23:12Z
dc.date.copyright 2521
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1166
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-20T15:23:12Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_2_11-768.pdf: 884684 bytes, checksum: 811397b4b3cf4b6d1dbec28df2f27646 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: ceb348436c240ec6ba23936f4f8d6e80 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-20T15:23:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_2_11-768.pdf: 884684 bytes, checksum: 811397b4b3cf4b6d1dbec28df2f27646 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: ceb348436c240ec6ba23936f4f8d6e80 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 20 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาษาไทย -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.subject กา th
dc.title ทำไมกาจึงสีดำ th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_1_2_11-768.pdf 884.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record