มหัศจรรย์แห่งการหมุน 2 : ตอน 2 การเคลื่อนที่แบบการหมุน

มหัศจรรย์แห่งการหมุน 2 : ตอน 2 การเคลื่อนที่แบบการหมุน

Show simple item record

dc.contributor.author ราม ติวารี [ผู้สอน]
dc.date.accessioned 2007-10-20T09:38:51Z
dc.date.available 2007-10-20T09:38:51Z
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/116
dc.description.provenance Submitted by Administrator KIDS Project (admin@kids-d.org) on 2550-10-20T09:38:51Z No. of bitstreams: 1 18_2549.mp4: 158457295 bytes, checksum: 41ce2f36a690f9d7c549520c0ee18ed5 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2550-10-20T09:38:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 18_2549.mp4: 158457295 bytes, checksum: 41ce2f36a690f9d7c549520c0ee18ed5 (MD5) th
dc.format.extent 154,744 KB (58.54 min.) th
dc.format.extent 158457295 bytes
dc.format.mimetype video/mp4
dc.language.iso th th
dc.subject วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน th
dc.subject ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน th
dc.subject การเคลื่อนที่ th
dc.subject โมเมนตัม th
dc.subject การเคลื่อนที่แบบการหมุน th
dc.subject การหมุน th
dc.subject ทอร์ค th
dc.title มหัศจรรย์แห่งการหมุน 2 : ตอน 2 การเคลื่อนที่แบบการหมุน th
dc.type MovingImage th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ช่วงชั้น 4 th

Files in this item

Files Size Format View
18_2549.mp4 158.4Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record