จันทะโครบ

จันทะโครบ

Show simple item record

dc.contributor.author สมพร จารุนัฎ
dc.contributor.illustrator สมควร สกุลทอง, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-08-20T16:08:19Z
dc.date.available 2008-08-20T16:08:19Z
dc.date.copyright 2525
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1173
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-20T16:08:19Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_2_11-779.pdf: 1990230 bytes, checksum: 0da120902bb682531db813fa6c506e67 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: f1740315d73c74890d5ca42a2bc0d184 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-20T16:08:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_2_11-779.pdf: 1990230 bytes, checksum: 0da120902bb682531db813fa6c506e67 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: f1740315d73c74890d5ca42a2bc0d184 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 62 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว th
dc.relation.ispartofseries หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.subject ภาษาไทย -- หนังสืออ่านพิ่มเติม th
dc.title จันทะโครบ th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dclib.edition พิมพ์ครั้งที่ 3 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_1_2_11-779.pdf 1.990Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record