ตุ๊กตายอดรัก

ตุ๊กตายอดรัก

Show simple item record

dc.contributor.author แม้นมาศ ชวลิต
dc.contributor.editor ปราณี ปราบริปู, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor สุทิน ทองไสว, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator กลุ่มเบญจรงค์, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-08-21T11:59:32Z
dc.date.available 2008-08-21T11:59:32Z
dc.date.copyright 2538
dc.identifier.isbn 9740064205
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1180
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-21T11:59:31Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_11-467.pdf: 3140255 bytes, checksum: de6b272cdefe01cdc220c102f377dd6b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 92317f3eef7f262402c6cc6a5c88fde2 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-21T11:59:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_11-467.pdf: 3140255 bytes, checksum: de6b272cdefe01cdc220c102f377dd6b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 92317f3eef7f262402c6cc6a5c88fde2 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 51 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว th
dc.relation.ispartofseries หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มทักษะฯ ภาษาไทย th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.subject ภาษาไทย -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.title ตุ๊กตายอดรัก th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_1_11-467.pdf 3.140Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record