ขอแม่ให้ลูกนก

ขอแม่ให้ลูกนก

Show simple item record

dc.contributor.author บุญสม เอรวารพ
dc.contributor.editor สุทิน ทองไสว, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator กลุ่มเบญจรงค์, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-08-21T12:22:16Z
dc.date.available 2008-08-21T12:22:16Z
dc.date.copyright 2539
dc.identifier.isbn 9740068677
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1184
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-21T12:22:16Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_11-473.pdf: 2012919 bytes, checksum: 8e93540d2e56e1ca7dce561de2f2e08c (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 3bfe9c10a2a32fa9b18cd0762b2b87a4 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-21T12:22:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_1_11-473.pdf: 2012919 bytes, checksum: 8e93540d2e56e1ca7dce561de2f2e08c (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 3bfe9c10a2a32fa9b18cd0762b2b87a4 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 26 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มทักษะฯ ภาษาไทย th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.subject ภาษาไทย -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.title ขอแม่ให้ลูกนก th
dc.type หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_1_11-473.pdf 2.012Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record