กระเช้าดอกไม้

กระเช้าดอกไม้

Show simple item record

dc.contributor.author ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
dc.contributor.editor ปราณี ปราบริปู, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor วิภา บรรพต, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator ไพฑูรย์ บุญภานนท์, ภาพประกอบ
dc.contributor.illustrator กันยา บรรพต, ภาพประกอบ
dc.date.accessioned 2008-08-21T13:10:54Z
dc.date.available 2008-08-21T13:10:54Z
dc.date.copyright 2537
dc.identifier.isbn 9741014872
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1193
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-21T13:10:54Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_2_11-465.pdf: 3291705 bytes, checksum: 94a638dfa565917b393418b32b283823 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 493b2e3a36447ba5d0dffd569d784af3 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-21T13:10:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_2_11-465.pdf: 3291705 bytes, checksum: 94a638dfa565917b393418b32b283823 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 493b2e3a36447ba5d0dffd569d784af3 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 54 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มทักษะฯ ภาษาไทย th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.subject ภาษาไทย -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.title กระเช้าดอกไม้ th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_2_11-465.pdf 3.291Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record