พลังใหญ่ในไพรกว้าง

พลังใหญ่ในไพรกว้าง

Show simple item record

dc.contributor.author ณิรัชดา ทรัพย์อนันต์
dc.date.accessioned 2008-08-21T13:21:59Z
dc.date.available 2008-08-21T13:21:59Z
dc.date.copyright 2532
dc.identifier.isbn 9741007019
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1195
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-21T13:21:59Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_2_11-773.pdf: 1606198 bytes, checksum: df5b068e3388e5d4a7fd21cd18548c88 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 8bf75580a993545436b2ea1e7df27c67 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-21T13:21:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_2_11-773.pdf: 1606198 bytes, checksum: df5b068e3388e5d4a7fd21cd18548c88 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 8bf75580a993545436b2ea1e7df27c67 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 38 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริมคุณภาพชีวิต th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.subject ภาษาไทย -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.subject ป่าไม้ th
dc.title พลังใหญ่ในไพรกว้าง th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dclib.location สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_2_11-773.pdf 1.606Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record