เรื่องสั้นสำนวนไทย เล่ม 2

เรื่องสั้นสำนวนไทย เล่ม 2

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.contributor.editor สมพร จารุนัฎ, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor มานพ ถนอมศรี, บรรณาธิการ
dc.contributor.illustrator ฝ่ายเลขศิลป์. ศูนย์พัฒนาหนังสือ
dc.date.accessioned 2008-08-21T15:11:38Z
dc.date.available 2008-08-21T15:11:38Z
dc.date.copyright 2539
dc.identifier.isbn 9742682429
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1205
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-21T15:11:38Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3-4_13-324.pdf: 3549712 bytes, checksum: e1133cb3cd44e7f325d54cbefb5ffd7f (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: a4d33656dada0278a377e8bfe134df86 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-21T15:11:38Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3-4_13-324.pdf: 3549712 bytes, checksum: e1133cb3cd44e7f325d54cbefb5ffd7f (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: a4d33656dada0278a377e8bfe134df86 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สถาบันภาษาไทย. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 185 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย ; อันดับที่ 8 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject หนังสือส่งเสริมการอ่าน th
dc.subject สำนวนไทย th
dc.title เรื่องสั้นสำนวนไทย เล่ม 2 th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_3-4_13-324.pdf 3.549Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record