นิราศเมืองลอนดอน

นิราศเมืองลอนดอน

Show simple item record

dc.contributor.author หม่อมราโชทัย
dc.contributor.editor กระต่าย อิศรางกูร, ม.ร.ว., บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-08-22T15:17:08Z
dc.date.available 2008-08-22T15:17:08Z
dc.date.copyright 2539
dc.identifier.isbn 9742682534
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1210
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-22T15:17:08Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3-4_13-347.pdf: 3458804 bytes, checksum: 781c6fb975c9051ff9ae6d70a029cb1c (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: eab276f3a26f5cf700c1a5d0ccb60e1c (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-22T15:17:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3-4_13-347.pdf: 3458804 bytes, checksum: 781c6fb975c9051ff9ae6d70a029cb1c (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: eab276f3a26f5cf700c1a5d0ccb60e1c (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 115 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรมวิชาการ th
dc.subject วรรณคดีไทย -- สมัยรัตนโกสินทร์ th
dc.title นิราศเมืองลอนดอน th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_3-4_13-347.pdf 3.458Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record