เกียรติคุณปูชนียาจารย์ด้านภาษาไทย เล่ม 1

เกียรติคุณปูชนียาจารย์ด้านภาษาไทย เล่ม 1

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย
dc.contributor.editor ปราณี ปราบริปู, บรรณาธิการ
dc.contributor.editor ลัตติยา อมรสมานกุล, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-08-22T15:31:34Z
dc.date.available 2008-08-22T15:31:34Z
dc.date.copyright 2551
dc.identifier.isbn 9742686564
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1211
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-22T15:31:34Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3-4_13-332.pdf: 7547392 bytes, checksum: 6d081762b46364e09f6c07baaf5eaee3 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: ac035794fdd94ce389a5ca2eba179311 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-22T15:31:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3-4_13-332.pdf: 7547392 bytes, checksum: 6d081762b46364e09f6c07baaf5eaee3 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: ac035794fdd94ce389a5ca2eba179311 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สถาบันภาษาไทย. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 169 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย ; อันดับที่ 21 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรมวิชาการ th
dc.subject ชีวประวัติ th
dc.title เกียรติคุณปูชนียาจารย์ด้านภาษาไทย เล่ม 1 th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_3-4_13-332.pdf 7.547Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record