เกียรติคุณปูชนียาจารย์ด้านภาษาไทย เล่ม 2

เกียรติคุณปูชนียาจารย์ด้านภาษาไทย เล่ม 2

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย
dc.contributor.editor ปราณี ปราบริปู, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-08-23T04:40:40Z
dc.date.available 2008-08-23T04:40:40Z
dc.date.copyright 2543
dc.identifier.isbn 9742689156
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1212
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-23T04:40:40Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3-4_13-333.pdf: 7283008 bytes, checksum: c4f37cc66fd33029d685cfa6444ed5ef (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 6fa9690df871d49ff73933d29733dffe (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-23T04:40:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3-4_13-333.pdf: 7283008 bytes, checksum: c4f37cc66fd33029d685cfa6444ed5ef (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 6fa9690df871d49ff73933d29733dffe (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สถาบันภาษาไทย. กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 176 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย th
dc.relation.ispartofseries หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย ; อันดับที่ 26 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรมวิชาการ th
dc.subject ชีวประวัติ th
dc.title เกียรติคุณปูชนียาจารย์ด้านภาษาไทย เล่ม 2 th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_3-4_13-333.pdf 7.283Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record