โคลงภาพรามเกียรติ์ เล่ม 1

โคลงภาพรามเกียรติ์ เล่ม 1

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย
dc.contributor.editor สมพร จารุนัญ และคนอื่น ๆ, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-08-23T05:43:09Z
dc.date.available 2008-08-23T05:43:09Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.isbn 9742688222
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1214
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-23T05:43:09Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3-4_13-346.pdf: 32011143 bytes, checksum: a2483be80d471949a95d40fb21480cfa (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 8030b90a6eab5d28a740fcfd2b200dcd (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-23T05:43:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3-4_13-346.pdf: 32011143 bytes, checksum: a2483be80d471949a95d40fb21480cfa (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 8030b90a6eab5d28a740fcfd2b200dcd (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สถาบันภาษาไทย. กรมวิชาการ th
dc.format.extent 525 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย ; อันดับที่ 28 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรมวิชาการ th
dc.subject วรรณคดีไทย th
dc.subject จิตรกรรมไทย th
dc.subject รามเกียรติ์ th
dc.title โคลงภาพรามเกียรติ์ เล่ม 1 th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_3-4_13-346.pdf 32.01Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record