ประชุมสุภาษิตพระร่วง (รวม 6 สำนวน)

ประชุมสุภาษิตพระร่วง (รวม 6 สำนวน)

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย
dc.contributor.editor บุษบา ประภาสพงศ์ และคณะ, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-08-25T05:40:44Z
dc.date.available 2008-08-25T05:40:44Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.isbn 9742686661
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1216
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-25T05:40:44Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3-4_13-354.pdf: 1911926 bytes, checksum: 378fb3d63dfd12b67d7d75b549da07e9 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 4595901e36398ac522ec9a6d5c1a97aa (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-25T05:40:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3-4_13-354.pdf: 1911926 bytes, checksum: 378fb3d63dfd12b67d7d75b549da07e9 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 4595901e36398ac522ec9a6d5c1a97aa (MD5) th
dc.format.extent 120 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries ชุดวรรณกรรมภาษิตและคำสอน th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมวิชาการ th
dc.subject ภาษาไทย -- ภาษิต th
dc.subject สุภาษิตและคำพังเพย th
dc.subject ภาษาไทย -- คำสอน th
dc.title ประชุมสุภาษิตพระร่วง (รวม 6 สำนวน) th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_3-4_13-354.pdf 1.911Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record