บทสำหรับแสดงและสำหรับอ่าน เรื่อง พระมหาชนก : แปลรูปจาก พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชนิพนธ์

บทสำหรับแสดงและสำหรับอ่าน เรื่อง พระมหาชนก : แปลรูปจาก พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชนิพนธ์

Show full item record

Title: บทสำหรับแสดงและสำหรับอ่าน เรื่อง พระมหาชนก : แปลรูปจาก พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชนิพนธ์
Author: จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1224

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_3_4_12-485.pdf 3.531Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record