นิทานโบราณคดี

นิทานโบราณคดี

Show simple item record

dc.contributor.author ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
dc.date.accessioned 2008-08-25T05:50:07Z
dc.date.available 2008-08-25T05:50:07Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9740120679
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1226
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-25T05:50:07Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3_12-477.pdf: 2206168 bytes, checksum: 6e73a24e1759f651ee7bbe5e7a5e82e4 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 11ff17fca205129e5853767e4835d065 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-25T05:50:07Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_3_12-477.pdf: 2206168 bytes, checksum: 6e73a24e1759f651ee7bbe5e7a5e82e4 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 11ff17fca205129e5853767e4835d065 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 73 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.relation.ispartofseries หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาษาไทย -- หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.subject นิทาน th
dc.title นิทานโบราณคดี th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_3_12-477.pdf 2.206Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record