กาพย์ขยายโคลงโลกนิติ

กาพย์ขยายโคลงโลกนิติ

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ
dc.date.accessioned 2008-08-25T05:56:05Z
dc.date.available 2008-08-25T05:56:05Z
dc.date.copyright 2529
dc.identifier.isbn 9741004427
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1231
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-25T05:56:05Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_4_12-479.pdf: 3103879 bytes, checksum: ec8802e88ecd6141e0a758e1c9ac86d1 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: f62ada2f5d02c0f18e43ec7d1a564e93 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-25T05:56:05Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_4_12-479.pdf: 3103879 bytes, checksum: ec8802e88ecd6141e0a758e1c9ac86d1 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: f62ada2f5d02c0f18e43ec7d1a564e93 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 235 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรมวิชาการ th
dc.subject กาพย์ th
dc.subject โคลงโลกนิติ th
dc.title กาพย์ขยายโคลงโลกนิติ th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_4_12-479.pdf 3.103Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record