สรวงปกาสิตคำฉันท์

สรวงปกาสิตคำฉันท์

Show simple item record

dc.contributor.author สุกร ผลชีวิน
dc.contributor.author นิรันตร์ นวมารค, ผู้แต่งร่วม
dc.date.accessioned 2008-08-25T05:56:53Z
dc.date.available 2008-08-25T05:56:53Z
dc.date.copyright 2538
dc.identifier.isbn 9741014996
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1232
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-25T05:56:53Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_4_12-484.pdf: 3661453 bytes, checksum: eabe62bd1beb26724fca12e8d2a972c6 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: e275350b0fe5036e80a4a1e1b48cae33 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-25T05:56:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_4_12-484.pdf: 3661453 bytes, checksum: eabe62bd1beb26724fca12e8d2a972c6 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: e275350b0fe5036e80a4a1e1b48cae33 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 172 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสืออ่านเพิ่มเติม th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject วรรณกรรมไทย th
dc.title สรวงปกาสิตคำฉันท์ th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_4_12-484.pdf 3.661Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record