พินิจวรรณกรรม : งานวิจัยภาษาไทย

พินิจวรรณกรรม : งานวิจัยภาษาไทย

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย
dc.contributor.editor เพ็ญศรี จันทร์ดวง, บรรณาธิการ
dc.date.accessioned 2008-08-25T05:59:47Z
dc.date.available 2008-08-25T05:59:47Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.isbn 9742688249
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1235
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-25T05:59:47Z No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_4_13-344.pdf: 6813295 bytes, checksum: 88c571ee2ee70e68bf68667aaeaf8b15 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 3fbf77f332831618cb16e0dec9a15b0c (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-25T05:59:47Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_thai_sect_4_13-344.pdf: 6813295 bytes, checksum: 88c571ee2ee70e68bf68667aaeaf8b15 (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 3fbf77f332831618cb16e0dec9a15b0c (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.format.extent 236 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย ; อันดับที่ 25 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กระทรวงศึกษาธิการ th
dc.subject ภาไทย -- วิจัย th
dc.subject วรรณกรรมไทย -- การวิเคราะห์ th
dc.title พินิจวรรณกรรม : งานวิจัยภาษาไทย th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_thai_sect_4_13-344.pdf 6.813Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record