ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 5

ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 5

Show simple item record

dc.contributor.author สมพร จารุนัฏ
dc.date.accessioned 2008-08-25T06:03:48Z
dc.date.available 2008-08-25T06:03:48Z
dc.date.copyright 2542
dc.identifier.isbn 9742688184
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1238
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-25T06:03:48Z No. of bitstreams: 2 ebook-thai-sect-3-4-13-330.pdf: 2670672 bytes, checksum: 576f4ad8640f6cd38691063efc98de1b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 8494df58db3250413c7f9f918089591a (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-25T06:03:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook-thai-sect-3-4-13-330.pdf: 2670672 bytes, checksum: 576f4ad8640f6cd38691063efc98de1b (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 8494df58db3250413c7f9f918089591a (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility สถาบันภาษาไทย. กรมวิชาการ th
dc.format.extent 169 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries หนังสือชุดความรู้ภาษาไทย ; อันดับที่ 24 th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรมวิชาการ th
dc.subject ภาษาไทย -- การใช้ภาษา th
dc.subject ภาษาไทย -- หนังสืออ่านประกอบ th
dc.title ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 5 th
dc.type หนังสือเสริมความรู้ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook-thai-sect-3-4-13-330.pdf 2.670Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record