คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมีระดับจังหวัด = Hazardous materials emergency planning guide

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมีระดับจังหวัด = Hazardous materials emergency planning guide

Show full item record

Title: คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมีระดับจังหวัด = Hazardous materials emergency planning guide
Author: กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1239

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_18-1114.pdf 4.110Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record