โครงงาน

โครงงาน

Show simple item record

dc.contributor.author กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
dc.date.accessioned 2008-08-25T06:08:25Z
dc.date.available 2008-08-25T06:08:25Z
dc.date.copyright 2544
dc.identifier.isbn 9742689431
dc.identifier.uri http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1242
dc.description.provenance Submitted by Watcharin Intha (watcharin@ait.ac.th) on 2008-08-25T06:08:25Z No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-395.pdf: 1636531 bytes, checksum: 5e93abf3d6fb53b2f64e6b8b766ff1cf (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 89ab3127577104e1dd10883854f07532 (MD5) th
dc.description.provenance Made available in DSpace on 2008-08-25T06:08:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 ebook_teacherguide_53-395.pdf: 1636531 bytes, checksum: 5e93abf3d6fb53b2f64e6b8b766ff1cf (MD5) license.txt: 1837 bytes, checksum: 89ab3127577104e1dd10883854f07532 (MD5) th
dc.description.statementofresponsibility ศูนย์พัฒนาหลักสูตร. กรมวิชาการ th
dc.format.extent 81 หน้า th
dc.language.iso th th
dc.publisher กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ th
dc.relation.ispartofseries เอกสารชุดเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด th
dc.rights สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรมวิชาการ th
dc.subject โครงงาน th
dc.title โครงงาน th
dc.type คู่มือครู th
dc.audience.mediator ครู อาจารย์ th
dc.audience.mediator นักเรียน th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 th
dc.audience.educationlevel ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 th

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-395.pdf 1.636Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record