การเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด

การเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด

Show full item record

Title: การเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
Author: กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1243

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-396.pdf 1.675Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record