การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

Show full item record

Title: การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
Author: กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1244

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-397.pdf 1.582Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record