การสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง

การสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง

Show full item record

Title: การสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง
Author: กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1245

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-398.pdf 1.245Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record