คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

Show full item record

Title: คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
Author: อำนวย เดชชัยศรี และคณะ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1248

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-402.pdf 1.921Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record