คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การทำงานเป็นทีม

คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การทำงานเป็นทีม

Show full item record

Title: คู่มือการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา การทำงานเป็นทีม
Author: นาตยา ปิสันธนานนท์ และคณะ
URI: http://dl.kids-d.org/handle/123456789/1249

Files in this item

Files Size Format View
ebook_teacherguide_53-403.pdf 1.680Mb PDF View/Open

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record